Cuma, Nisan 10, 2020
Hata
  • JUser: :_load: 180 kimlikli kullanıcı yüklenemiyor.

Önce İş Güvenliği

issaglogo

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2010 yılı verilerine göre, Türkiye’de 1.325.000 işyerinde yaklaşık 10 milyon işçi istihdam edilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği açısından ele alındığında, bu işyerlerinde 62903 iş kazası ve 533 meslek hastalığı meydana gelmiş, toplam 1.454 çalışan hayatını kaybetmiştir. 2010 yılında iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu kaybedilen iş günü sayısı 1.500.000 gün ve sürekli iş göremez hale gelen çalışan sayısı 2.085’dir.

Yaşanan sorunlar ışığında, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ve işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlara faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacaktır.

Kanunun İşveren ve Çalışan açısından getirdikleri şunlardır:

İşveren Açısından Getirdikleri

Çalışanlar Açısından Getirdikleri

İş Sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirme ve bunun sürekliliğini sağlama

Sayı sınırı olmaksızın iş sağlığı ve güvenliği hizmetinden yararlanma

Çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu dikkate alma

İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile ilgili görüş verme ve aktif katılım sağlayabilme

Risk değerlendirme raporlarını da göz önünde bulundurarak genel bir önleme politikası geliştirme

Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalması durumunda, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma

Mesleki risklerin önlenmesi için, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbiri alma

İş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim alıp, bilgilenme

Çalışma ortamında gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yaptırma

İş sağlığı ve güvenliği konularında temsil edilme

İzleme, denetleme ve uygunsuzlukları giderme

Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmeme

Çalışanların hayati tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alma

Kendilerine verilen üretim ve korunmayla ilgili tüm araç ve donanımları doğru kullanma

Son Haberler

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
Organize Sanayi Bölgesi Afyonkarahisar / TÜRKİYE
Tel: 0(272) 221 14 65-66      Fax: 0(272) 221 14 67
Copyright © 2011 | Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım ve Programlama