Salı, Ocak 26, 2021
Hata
  • JUser: :_load: 180 kimlikli kullanıcı yüklenemiyor.

Yeni Teşvik Sistemi

tesvikmap

Başbakanımız tarafından açıklanan yeni teşvik paketi 2011 yılının Temmuz ayında Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün Ekonomi Bakanlığına bağlanması ile beraber teşvik sisteminde değişiklik yapılmasına yönelik çalışmalar başlamıştır. Bu süreçte, kamu kurumlarından Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı (bölgelerde Kalkınma Ajansları) ve Hazine Müsteşarlığı; özel sektör kuruluşlarından TOBB,TİM, İhracatçı Birlikleri, YASED, TUSKON, MÜSİAD, İSO, ASO, Deniz Ticaret Odası, diğer Oda temsilcileri ve yatırımcılar ile görüşülmüştür. Bu görüşmelerde, mevcut teşvik sistemine yönelik eleştiriler ve yeni sistemden beklentiler alınmış, 750’ye yakın farklı talep titizlikle incelenmiş ve uygun görülen talepler yeni teşvik mevzuatına yansıtılmıştır. 

Yürütülen bu çalışmalar ışığında yeni teşvik sisteminde ön plana çıkan konular; 

  •  Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, 
  •  En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, 
  •  Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi, 
  •  Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması, 
  •  Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi, 
  • Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi 

olmuştur. 

Dört ana ayağı olan sistem; genel teşvik uygulamaları, bölgesel teşvik uygulamaları, büyük ölçekli yatırımların teşviki ve stratejik yatırımların teşvikinden oluşacak.

mtesvik   ytesvik
 

Teşvik uygulamasında en kapsamlı destek ise stratejik yatırımlara verilecek. 

Stratejik yatırımlar, KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve yatırım yeri tahsisi desteklerinin yanı sıra, faiz desteği ve KDV iadesi gibi teşviklerden de yararlanacak. 

Yeni Teşvik Sistemi ile bazı yatırım konularına, 5. bölgede olmasalar dahi bu bölgeye sağlanan desteklerden yararlanma olanağı sunuldu. 

Bu yatırım konuları, şöyle belirlendi: 

''Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri, rüzgar tüneli, tasarım gibi yatırımlar, belirli büyüklükte ve özellikte belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları, denizyolu ve demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, madencilik yatırımları, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları.'' 

Yeni Teşvik sisteminde 4 olan bölge sayısı 6 bölgeye çıkarılmıştır.

 
tesvikmap
 
bolgeler

TR33 Bölgesi illeri mevcut teşvik siteminde 3. bölge de yer alıyorlardı, yeni teşvik sisteminde ise Kütahya ve Afyonkarahisar 4. Bölgede, Uşak ve Manisa 3. Bölgede uygulanacak teşviklerden faydalanacaklardır. 

Destek unsurları; 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 

 
spihd
 

Vergi İndirimi

Vergi indirimi desteği, münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte, II., III., IV., V. ve VI. bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı oranının belirli yüzdesine ulaşıncaya kadar yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara da uygulanabilecektir.

 
vergiind
 

 

Faiz Desteği

 
faizdestegi
 

 

 

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
Organize Sanayi Bölgesi Afyonkarahisar / TÜRKİYE
Tel: 0(272) 221 14 65-66      Fax: 0(272) 221 14 67
Copyright © 2011 | Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım ve Programlama