Cuma, Nisan 10, 2020
Hata
  • JUser: :_load: 180 kimlikli kullanıcı yüklenemiyor.

ARŞİVDEKİ HABERLER

AFTEKDER Mermer Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

mermeregt

AFYONKARAHİSAR TEKNİK ELEMANLAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 

MERMER SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ 

Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2011 yılı teknik destek programı kapsamında Organize Sanayi Bölgesindeki mermer işleme fabrikaları ve atölyelerinde çalışan işçilerine iş sağlığı güvenliği temel eğitimlerinin verilmesi hedeflenmiştir.

Yapılacak eğitimde özellikle mermer işçilerinin karşılaşabileceği riskler,bu risklerden korunma yöntemleri,mermer işlenmesi esnasında karşılaşılan tehlikeli durum ve davranışlar,yapılması ve yapılmaması gereken hareketler,takılması gereken kişisel koruyucular ve bu koruyucuların önemi gibi işçilerin kendi iş ortamlarında devamlı olarak karşılaştıkları durumlarla ilgili görsel olarak sunulacak olarak eğitim videolarla desteklenecektir.Eğitim içerisinde işveren ve işçilerin iş sağlığı güvenliği konularındaki yasal hak ve yükümlülükleri de anlatılacaktır.

Ayrıca faaliyet kapsamında ki konular içerisinde ilkyardım,elektrikle çalışmalarda iş güvenliği,yangın esnasında yapılması gerekenler ve yükleme-boşaltma sırasında uyulması gereken güvenlik önlemleri gibi konulara da yer verilecek olup,işçilerin çalışma esnasında başlarına gelebilecekleri olumsuz durumlara karşı da hazırlıklı olmaları sağlanılacaktır.

Kurumsallaşma faaliyetleri firmalarda yönetim kalitesinin gelişmesi, işçilere de yansıyan bu süreçte çalışma ortamının geliştirilmesi bu anlamda iş performansının artışıyla iş verimliliği ile sonuçlanan,bir kurumun hedeflerine ulaşması ve en üstün performansı gösterebilmesi açısından önem taşıyan bir süreçtir.İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili istatistiklere bakıldığında, ülkemizde son 5 yılda yaklaşık 400.000 iş kazası vakası yaşanmış,3.500 meslek hastalığı tanısı konulmuştur. Bu dönem içerisinde iş kazalarına bağlı olarak yaklaşık 5.500 kişi, meslek hastalıklarına bağlı olarak ta 40 kişi yaşamını yitirmiştir. Yine bu dönemde iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle 100.000 kişi sürekli iş göremez hale gelmiştir.Ülkemizde yaşanan iş kazalarının yaklaşık %80i küçük ve orta ölçekli işletmelerde meydana gelmektedir.Bunun sebebi de kurumsal yapıya erişmiş büyük ölçekli işletmelerde iş sağlığı güvenliği konusuna verilen önem,iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzmanlar çalıştırıyor olmaları ve periyodik olarak yapılan işçi eğitimleridir.Küçük işletmelerin %80 gibi büyük oranda kaza payının sahibi olmasının nedeni de kurumsallaşmamış yapıları nedeniyle bu konuda uygun vasıflarda eleman çalıştırıyor olmamaları, çoğunda işçilere yönelik bu eğitimlerin yapılmıyor olması ve iş sağlığı güvenliği konusunda oturmuş bir bilincin bulunmuyor olmasıdır.

Bir kurumun başarılı olabilmesi; hedeflenen sonuçlara etkili bir biçimde ulaşabilmesi ile,finansal kaynaklarını doğru kullanabilmesi,işletmede hakim güven duygusu,yenilikçilik,sağduyulu yönetimlerden oluşmuş yöneticilerle mümkün olabilir.Kurumsallaşma bir işletmenin kişiden ziyade kurallarla,standartlarla ve prosedürlerle yürümesi ve bunun sonucunda da gitgide artan ekonomik büyüme olarak ta adlandırılabilir.Yani kurumsal yapıların geliştirilmesinde hedeflenen sonuca etkili bir biçimde ulaşabilmek aşamasında yaşanılan iş kazalarının üretim sürecinde çok önemli kayıplar vermesi,bu kazalar esnasında kayıp olarak verilen sağlık giderlerinin ve tazminat kayıplarının işletmeye çok büyük finansal kayıp olarak geri dönmesinin,güvensiz bir işyeri ortamında çalışılması ve işçilerde ‘’bizimde başımıza gelebilir’’ duygusu yaratmasının önlenebilmesi ve işveren ve işçilerin sağduyulu,yasal mevzuatı bilen insanlar haline gelmeleri aşamasında iş sağlığı güvenliği eğitimleri ilk ve en önemli basamak olmaktadır.

Mermer sektöründe yapılacak olan iş sağlığı güvenliği eğitimleri öncelikle derneğimize üye olan işyerlerini kapsayacak, bu eğitimlerin gözlenen katkılarıyla Afyonkarahisar bölgesinde mermer sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler de işçilerine bu eğitimi aldıracaklardır. İş sağlığı güvenliği politikalarının oluşması mermer sektörü ile kısıtlı kalmayacak olup,bu olumlu gelişmeler ile bu bilincin Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren tüm sektörlerde oluşması sağlanılacaktır.İşyerlerinde kurumsallaşmada yönetim sistemleri de önemli bir aşamadır.Yönetim sistemleri kalite,iş sağlığı güvenliği,çevre konularında kuruluşların ilgililiğini göstermede,etkinliklerini ve verimliliklerini arttırmak ve sorunlara yönetim sistemi mantığı olarak bakılmasını sağlar.Yönetim sistemlerinde iş sağlığı güvenliği politikalarının iş yerlerinde oluşmuş olması da etkendir.Bu nedenle iş yerlerimizde verilecek olan temel iş sağlığı güvenliği eğitimleri ile bu politikaların oluşmasında önemli bir adım atılmış olacak olup,bundan sonra yapılacak çalışmalara da ışık tutulmuş olacaktır.

İşyerlerine verilecek olan temel iş sağlığı güvenliği eğitimleri ile öncelikle işçilere sonrasında işletmeye ve dolayısıyla işverenlere katkıları vardır. İşçilerin işyerlerinde başlarına gelebilecek iş kazaları, maruz kaldıkları olumsuz çalışma ortamlarından kaynaklanan meslek hastalıklarından korunmaları, ayrıca beden ve ruh sağlığı açısından yani ergonomik olarak ta rahat bir ortamda çalışmak üzere eğitilmeleri amaçlanmaktadır.İşletme de iş sağlığı güvenliği politikası oluşmasını sağlayacak olan bu eğitimler sonucunda işçilerin yaşadığı uzuv kaybı,ölüm,iş göremezlikle sonuçlanan iş kazaları ve yıllar içinde ortaya çıkan meslek hastalıkları azalacak, işletmenin sağlık,tazminat giderleri azalacak,güvenli çalışma ortamında verimlilik artacak,üretimde kalite yükselecek,işletme güven ve prestij kazanacak,pazar payı yükselecek,ekonomik yönden güçlenme sağlanacaktır.

Verilecek temel iş sağlığı güvenliği eğitimleri sonucunda işçiler işyerlerinde nasıl güvenli bir ortamda çalışılabilir, işverenler de nasıl güvenli bir ortam oluşturulur olgusunu öğrenecek, kaza olmadan önleme yani proaktif yaklaşım ile yapılan bu çalışmaların sonucunda kısa vadede  Afyonkarahisar İscehisar bölgesinde yaşanılan ve uzuv kaybı, sakatlanma, ölüm ve iş göremezlik ile sonuçlanan kazalarda azalma yaşandığı gözlemlenilecek, uzun vadede de bu politikaların oluşması ile işletmelerde kurumsallaşmanın önemli adımlarından biri olan iş sağlığı güvenliği konusunda da ilerleme kaydedilecek, işçilerde yıllar içerisinde meydana çıkan meslek hastalıklarında azalma yaşanması sağlanılacaktır.Bu durum eğitimlerden sonra bildirimi yapılan iş kazalarında azalma ile somut olarak da ölçülebilir.

Eğitimler Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan mermer fabrikalarında 09 Ocak 2012 tarihi itibari ile başlanıp yaklaşık iki hafta sürecek eğitim programı kapsamında toplamda 800 işçiye eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Son Haberler

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
Organize Sanayi Bölgesi Afyonkarahisar / TÜRKİYE
Tel: 0(272) 221 14 65-66      Fax: 0(272) 221 14 67
Copyright © 2011 | Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım ve Programlama