Çarşamba, Ocak 24, 2018
Hata
  • JUser: :_load: 67 kimlikli kullanıcı yüklenemiyor.
Haberler

Haberler (208)

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

2018 Yılı Proje Teklif Çağrıları kapsamında Ajansımız tarafından 27 Aralık 2017 tarihinde Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen Açılış Toplantısı ile toplam bütçesi 30 Milyon TL olan 2 (iki) mali destek programı ilan edilmiştir.

Toplantıya, Yönetim Kurulu üyeleri, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden kamu, özel sektör ve STK’ların temsilcileri katılım sağlamıştır. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu’nun ardından Genel Sekreter Yusuf BALCI, Uşak Valisi Salim DEMİR ile Kütahya Valisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi NAYİR’in açılış konuşmaları ile toplantıya devam edilmiştir. Açılış konuşmalarının akabinde,  Zafer Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi Başkanı Erce ŞENGÜL tarafından 2018 Yılı Proje Teklif Çağrıları olan Gelişen KOBİ Mali Destek Programı (GEKOP) ile Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı (ÇEDEP)’nın tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

1-Gelişen KOBİ Mali Destek Programı (GEKOP)

Özel sektöre yönelik hazırlanan GEKOP kapsamında TR33 Bölgesi’nde sürdürülebilir bir ekonomi için imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin gelişiminin hızlandırılması ve rekabet gücünün artırılması amaçlanmakta olup 15 Milyon TL hibe dağıtılacaktır.

GEKOP kapsamında imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin aşağıdaki önceliklere yönelik projeleri desteklenecektir:

Öncelik A: İhracat potansiyeli bulunan veya ithal ikamesi olabilecek yeni ürünlerin üretilmesi ile mevcut ürünlerde katma değerin artırılmasına yönelik olarak;

A-1) Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

A-2) ürün ya da üretim süreci yenilikleri (inovasyon) yapılması

A-3) bilgi ve teknoloji transferinin yapılması

Öncelik B: İşletmelerin uluslararasılaşma ve markalaşma düzeylerinin artırılmasına yönelik olarak;

B-1) pazarlama kapasite ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi

B-2) ürün ve üretim süreçlerinde kalite standardizasyonunun sağlanması GEKOP kapsamında başvuru sahibinin bulunduğu KOBİ sınıfına göre belirlenmiş olan azami ve asgari destek limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: 

Proje Başına Destek Limitleri Mikro İşletme Küçük İşletme Orta Büyüklükteki İşletme
Asgari Azami Asgari Azami Asgari Azami
Destek Oranı (%) 25 50 25 50 25 50
Destek Miktarı (TL) 40.000 400.000 60.000 600.000 80.000 800.000
Eş Finansman (TL) 40.000 1.200.000 60.000 1.800.000 80.000 2.400.000
Proje Bütçesi (TL) 80.000 1.600.000 120.000 2.400.000 160.000 3.200.000

2-Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı (ÇEDEP)

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanan ÇEDEP kapsamında TR33 Bölgesi’nde sürdürülebilir bir çevre için atık yönetim altyapısının geliştirilmesi; enerji kullanımında yeşil enerjinin yaygınlaştırılması ve verimliliğin sağlanması amaçlanmakta olup 15 Milyon TL hibe dağıtılacaktır.

ÇEDEP kapsamında kamu kurumları, belediyeler, il özel idareler, odalar, borsalar, birlikler, organize sanayi bölgeleri, sivil toplum kuruluşları vb. kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların aşağıdaki önceliklere yönelik projeleri desteklenecektir:

Öncelik A: Atık yönetiminde etkinliğin ve verimliliğin sağlanması kapsamında;

A-1) sıvı arıtma tesislerinin fiziki ve teknik altyapısının iyileştirilmesi 

A-2) katı atık depolama ve bertaraf tesislerinin fiziki ve teknik altyapısının iyileştirilmesi

A-3) atık geri kazanımına ve geri dönüşümüne yönelik altyapıların tesis edilmesi

 Öncelik B: Sanayi bölgelerinde, sosyal donatılarda, turizm tesislerinde ve konut ısıtmasında;

B-1) yatırım yerinin mevcut yenilenebilir enerji potansiyeli dikkate alınarak yeşil (yenilenebilir) enerji kullanımının yaygınlaştırılması

B-2) geleneksel enerji kaynaklarının kullanımında enerji verimliliğinin sağlanması

ÇEDEP kapsamında projenin uygulanacağı alanın gelişmişlik düzeyine göre belirlenmiş olan azami ve asgari destek limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Proje Başına Destek Limitleri Düzey 1 İlçeler Düzey 2 İlçeler Düzey 3 İlçeler
Asgari Azami Asgari Azami Asgari Azami
Destek Oranı (%) 25 60 25 70 25 75
Destek Miktarı (TL) 150.000 1.200.000 105.000 800.000 75.000 500.000
Eş Finansman (TL) 100.000 3.600.000 45.000 2.400.000 25.000 1.500.000
Proje Bütçesi (TL) 250.000 4.800.000 150.000 3.200.000 100.000 2.000.000

 

Ayrıntılı bilgi için Zafer Kalkınma Ajansı'nın web sitesini ziyaret ediniz. www.zafer.org.tr

Cuma, 15 Aralık 2017 14:17

ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMİNERİ

Yazan

21/12/2017 tarihinde Perşembe günü Sabahleyin 10:00 ila 14:00 saatleri arasında;

 

- Elektrik Dağıtım Sistemlerinde Bakımlar,

- Elektrik Sistemlerinde Kestirimci Bakımın Önemi,

- Modernizasyon Çözümleri ile Enerji Sürekliliği,

- Koruma Röleleri Eğitimi,

- Enerji Verimliliği.

başlıkları altında Schneider Electric katkılarıyla Seminer düzenlenecektir.

 

Toplantıya İşletmenizi Temsilen Üst Düzeyde Katılım Sağlamanızı.

 

Önemle Rica ederiz.

 

AFYONKARAHİSAR

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Afyonkarahisar Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) Başmüdürü Sayın Mehmet ÖRSDEMİR, Yapı ve Teknoloji Müdürü Uğur ÇELİKBAŞ, Pazarlama Müdürü Ömer TEKİK;  Yönetim Kurulu Başkanımız Bekir YEŞİLAY'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette OSB Başkan Yardımcımız İrfan MUTLUER, Yönetim Kurulu Üyemiz Tahsin OĞUZ ve Bölge Müdürümüz Ali Ulvi AKOSMANOĞLU hazır bulundu. 

 

 

                Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkileri Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmete veren sanayicileri kayıt dışı istihdam konusunda bilgilendirdi. OSB konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya SGK yetkileri, iş yeri temsilcileri ve sanayiciler katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren SGK İl Müdür Yardımcısı Sinan Akpınar, Büyük firmaların kayıt dışı işçi çalıştırmamada daha duyarlı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıt dışı işsizlerin aylık 8 bin TL, yıllık 54 bin TL civarından bir maliyeti oluyor. 2002 yılında edilen bilgilere göre kayıt dışı istihdamda ülkemizde yüzde 52’lerde iken 2017 Ocak verilerine göre yüzde 32 seviyelerinde. Sektörler bazında analiz edersek şayet bazı sektörlerde daha fazla ortalama olarak yüzde 32’den daha aşağıya düştüğünü görüyoruz. İşverenlerin daha bilinçli olması gerekiyor. İş yerinin büyüklüğüne baktığımız zaman 10 veya daha az kişi çalıştıran iş yerlerinde kayıt dışının ortalama yüzde 55 civarında, 50 kişi çalıştıranlar da ise yüzde 3 civarındadır. Büyük firmalar kayıt dışı işçi çalıştırmamada daha duyarlı olduğunu görüyoruz.”

 

                 “Devlet işverenlere teşvik vermektedir” diyen Akpınar: “Bölgesellik faktörlere bakılarak istihdamın artırılması ve kayıt dışının azalmasına bağlı sebeplerle çeşitli kanunlar çıkarılmaktadır. Çıkarılan bu teşviklerden tüm iş yerleri kanundan faydalanmaktadırlar. Sigorta primlerimizi belli oranda ve süre de ilgili kurumca karşılıyor. İşverenler için büyük bir önem arz etmektedir. Hem Avrupa, hem de dünya sıralamasına baktığımız zaman iş kazalarında Türkiye diğer ülkelere göre çok geri seviyelerdedir. Tedbirlerin alınmasında işverenlere bazı kurallar getirilmiştir. Göçmenlerin çalışması ve iş yerinde uyulması gereken kurallar vardır. Yabancı işçilerin 5518 sayılı yasa kapsamında durumlarından bahsedeceğim. Afyonkarahisar ilimizde çok sayıda Suriye işçilerin çalıştığına dair bilgiler gelmektedir.  Buradan işverenlere sesleniyorum yabancı uyruklu işçilerin çalışma izni olmayan kişiyi kesinlikle çalıştırmayın. Kaçak çalışan bir kişinin cezası çok ağır oluyor” dedi.

                Kayıt dışılığın 3 ana esas üzerine dikkate alındığını ifade eden Müdür Yardımcısı Erdem Akbay: “Birincisi çalışanların SGK’ya hiç bildirilmemesi. Yani kaçak işçi dediğimiz kişiler. İkincisi ise bildirilen işçilerin gün sayılarının eksik bildirilmesi. Yani tam 30 gün çalışmasına rağmen eksik bildirilmesi. Üçüncüsü ise alınan ücretlerin eksik bildirilmesi. Yani her ne kadar yüksek maaş alsa da onun düşük gösterilmesi suretiyle kayıt dışının oluşması. Kayıt dışılık bu 3 temel üzerine oturtturulmuştur. Çalışan kişileri hiç bildirmeyen bir kesim var. Bunlar da tarım da çalışan çocuk ve genç işçiler. Kayıt dışılığın her ülkede belli başlı nedenleri var. Bu ülkenin gelişmişlik düzeyiyle konjektör yapısıyla ilgili değişkenlik gösterebilir. Bizim ülkemizde ise belli başlı bir sebepleri var. Birincisi işsizlik oranın yüksekliği iş gücü eğitiminin seviyesinin düşüklüğü sosyal güvelik bilinci ve bilgisinin yetersizliği gelir dağılımında ki adaletsizlikler, genç emeklilik. Bunlar başlıca sırlayabileceğimiz kayıt dışının nedenleri arasındadır” diye konuştu.

 

                Kayıt dışı istihdamın ülkemize büyük etkisinin olduğunu aktaran Sinan Akpınar: “En başta bunlar çalışanlar, işverenler ve devlet. Çalışanlar açısından baktığımız zaman çalışanların kıdem, ihbar tazminatı, sağlık ve analık yardımlarından faydalanmaları iş görmezlik ödeneklerinden faydalanmaları yine yaşlılık aylıkları gibi tüm bu saydığım verilerin her biri primle oluyor. Bunun kayıt dışı olması çalışanımızın bunlardan mahrum olması anlamına gelmektedir. İşverenler açısından ise haksız rekabetin ortaya çıkması malum işçisinin aldığı aylığı tam gösteren işçilerinin her birini sigortalı olarak gösteren bir işverenimizle bunları yapmayan işverenimizin arasındaki maliyetler aynı olmayacak. Bu da haksız rekabeti ortaya çıkaracaktır” ifadelerini kullandı.

Çarşamba, 01 Kasım 2017 06:09

Lojistik Merkez Çalışmaları Devam Ediyor

Yazan
 Afyonkarahisar OSB ile TCDD 7. Bölge Müdürlüğü arasında ön mutabakat metni imzalanan iltisak hattı yapımı projesi ihalesi yapılmış olup 2017 yılı sonunda projenin yapımına müteakip 2018 yılı içerisinde projeye esas iltisak hattı yapımının tamamlanarak hizmete alınması planlanmıştır. Afyonkarahisar OSB'ye ait yaklaşık 300.000 m² alan üzerine tesis edilecek olan Lojistik merkezi için 8 km bağlantı yolu yapılarak OSB için yükleme- boşaltma alanı oluşturulacaktır. İltisak hattının tamamlanmasıyla Afyonkarahisar OSB için ağır tonajlı taşımacılık faaliyetleri demiryolu üzerinden yapılacaktır. Konu ile ilgili olarak TCDD adına 7. Bölge Müdürü Adem SİVRİ ve Demiryolu Modernizasyon Servis Müdürü Yusuf TETİK ile Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir YEŞİLAY ve OSB Müdürü Ali Ulvi AKOSMANOĞLU, OSB Müdürlüğü'nde görüş alışverişinde bulunarak lojistik alanda inceleme yaptılar.
Vali Mustafa Tutulmaz, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay ve yönetim kurulu üyelerine ziyarette bulundu.
 
Vali Mustafa Tutulmaz hizmet binası önünde Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Mutluer, Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Oğuz, Denetim Kurulu Üyeleri Mehmet Sedat Çiftçi, İbrahim Savrukoğlu ve Bölge Müdürü Ali Ulvi Akosmanoğlu tarafından karşılandı.
 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay tarafından Vali Mustafa Tutulmaz’a Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesinin kapasitesi, işleyişi ve çalışmaları hakkında bilgiler verildi.
 
Vali Mustafa Tutulmaz; “Öncelikle değerli Yönetim Kurulu Başkanımıza, Müdürümüze ve tüm üyelere teşekkür ediyorum. Yapılan başarılı çalışmalarla ilimize önemli katkılar sağlamaktadırlar. Afyonkarahisar Sanayisi ve Ticaretinin kalbi olan Organize Sanayi Bölgesi’nin gerek Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetimi Kurulu Üyelerini, Bölge Müdürünü ve çalışanları ile bu bölgede üretim yaparak Afyonkarahisar’ımıza büyük destekler sağlayan ve ülkemizin bütçesi ile ihracatına da katkıda bulunan değerli sanayicilerimizi ziyaret etmek istedik.” dedi.
 
Burada olmaktan çok mutlu olduğunu sözlerine ekleyen Vali Tutulmaz; “Bu ziyaretler kapsamında birbirimizi ve kurumlarımızı daha iyi tanımanın yanında, bilgi alış verişinde bulunarak ilimize, ticaret ve sanayi alanında bilgi sahibi olmaktayız.” dedi.

    Afyonkarahisar İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2017 yılı 3. Toplantısı 17.10.2017 tarihinde Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Cafer SARILI Başkanlığında Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Afyonkarahisar Valiliğine bağlı kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, ilçe kaymakamları ile belediye başkanlıkları katılımıyla gerçekleşmiştir.

 

         Toplantıda, Çevre Mühendisimiz Süreyya Osman İNANIR, DSİ 18. Bölge Müdürlüğü BaşMühendisi Yususf Yalçın, Alkoloid Fabrikası İşletme Müdürü Yusuf Akyol, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Birnur Karabay tarafından sunum yapıldı.

    Ambalaj Atıklarının Toplanması ile ilgili Müdürlüğümüzde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Organize Sanayi Bölgemizde oluşan Ambalaj Atıkları, Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği ile yapılan protokol kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onaylı Ambalaj Atıkları Yönetim Planına göre iki lisanslı Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma tesisi tarafından toplanmakta ve geri dönüşümü yapılmaktadır.

    14.07.2017 tarihinde Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği ile yapılan yeni protokol ile Organize Sanayi Bölgemiz iki farklı bölgeye (A ve B Bölgesi) ayrılmış ve bu bölgelerde bulunan tesislerimizin Ambalaj Atıklarının iki lisanslı firma tarafından toplanması sağlanacaktır.

   Toplantıda, Çevre Hizmetleri Birliğinden Çevre Mühendisi Dilek Karaca, Gültekin Geri Dönüşüm’den Çevre Mühendisi Büşra Arık, Çağdaş Geri Dönüşüm’den Çevre Mühendisleri Yunus Emre Bey ve Elif Hanım Ambalaj atıkları hakkında sunum yaptılar.

   Toplantıya çok sayıda sanayicimiz, Yönetim Kurulu Başkanımız Bekir Yeşilay, Bölge Müdürümüz Ali Ulvi Akosmanoğlu, Çere Mühendislerimiz Süreyya Osman İnanır ve Mehmet Selçuk Bilge katılım sağladı. 

‘Mesleki eğitim memleket meselesi’

                Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) teknik kolejler açmak için tüm imkanların seferber edileceğini belirterek, Türk sanayisinin iyi yetişmiş elemanlara ihtiyacı olduğunu söyledi.

                Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen 3'üncü Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi programına katıldı. Kentteki bir otelde düzenlenen programa Afyonkarahisar’dan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay, Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Mutluer, OSB Bölge Müdürü Ali Ulvi Akosmanoğlu ve Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Önder Artuk katıldı.

                Programda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ekonomik kalkınmanın sırrının becerilerde saklı olduğunu belirterek, "Bizim bütün gayretimiz; becerikli ve donanımlı insan sermayesini, ekonominin, sanayinin ve teknolojinin hizmetine sunmak olmalıdır. Bu nedenle, sanayinin gelişmesinde Mesleki ve Teknik Eğitim'in sistemdeki etkinliğinin artması, bir zaruret olarak ele alınmalıdır. Bu açıdan bakıldığında; Mesleki ve Teknik Eğitim, bizler için vazgeçilmez bir misyonu yerine getirmektedir. Hızla kalkınan ve sanayileşen ülkemizde, kalkınmanın en etkili ve en temel aracı, hiç şüphesiz Mesleki ve Teknik Eğitim olacaktır. Toplumun, ekonominin ve sanayinin ihtiyaçlarına göre teşekkül etmeyen bir eğitim sistemiyle, geleceğin güçlü Türkiye'sini kuramayız. Sadece okula bağımlı bir eğitim sistemiyle, kalifiye eleman yetiştiremeyiz. Bu nedenle, okul ve iş yeri, ortaklaşa görev ve sorumluluk almalıdır. Bu anlamda, Milli Eğitim Bakanlığımızın, OSB'ler içinde veya dışındaki okullara verdiği desteği çok önemli bir adım olarak görmekteyim. Bu destek; milli eğitim politikalarıyla sanayi politikalarının eş güdümü açısından da büyük önem arz etmektedir. Bilgi üreten, teknoloji geliştiren, sanayinin nitelikli istihdam ihtiyacını karşılayan bir milli eğitim politikasını, hayata geçirmek durumundayız" dedi.

                Mart ayında, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolü hatırlatan Özlü,"Bu protokole göre; OSB içinde açılacak Teknik Kolejlere, hiçbir alan ayrımı yapmadan, 4 bin 270 lira eğitim-öğretim desteği veriyoruz. Bir diğer sevindirici uygulama ise, devletimizin özel sektörde staj yapan öğrencilere verdiği maaş desteğidir. Staj yapan, 1 milyon 165 bin meslek lisesi öğrencisi, aylık 421 lira maaş almaktadır. Bunun 280 lirasını devlet, 140 lirasını işletme karşılamaktadır. Devletimiz bu öğrencilere, son 6 ayda 196 milyon lira maaş, 86 milyon lira sağlık primi ödemesi yapmıştır. Biz bakanlık olarak, Milli Eğitim Bakanlığımızla koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, 301 Organize Sanayi Bölgemizin tamamında, Mesleki ve teknik eğitim veren kolejler açmaktır. Bu okulları kurarken, sanayicilerimizle ve OSB yönetimleriyle uyum içinde olacağız. Atölye ve laboratuvar öğretmenlerimize, işbaşı eğitimleri vereceğiz. OSB'lerde çalışanlara, meslek geliştirme ve uyum kursları açacağız. Yine OSB'lerde açılacak teknik kolejlerin bina yapım işlerini, kredilerle destekleyeceğiz" diye konuştu.

                "Her gencimizin koluna 'altın bilezik' takmamız gerekiyor"

                Her gencin bileğine, 'en az bir tane altın bilezik' takmak gerektiğinini altını çizen Bakan Özlü, "Bu da ancak mesleki eğitimle, meslek okullarıyla ve teknik kolejlerle mümkün olabilir. Bizim bu noktada en temel çabamız, 'zekayı ürüne dönüştürmek' olmalıdır. Hepimiz, farklı özelliklerle, farklı yeteneklerle dünyaya geliyoruz. Eğitim sistemimizin; bu farklılıkları desteklemesi, bu farklılıklardan bir sinerji üretmesi gerekiyor. Farklılıkları destekleme sürecinde, Teknik Kolejlere çok önemli bir misyon düşmektedir.

                Türkiye'de mesleki eğitim ile istihdam arasındaki fonksiyonel ilişkiyi güçlendirmek zorundayız. Bunun için, işgücü piyasasındaki arz ve talep uyumsuzluğunu gidermemiz gerekmektedir. Kalite odaklı çözümlerle, bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Teknolojideki hızlı değişimle birlikte ortaya çıkan bilimsel ve teknik alanlar, kaliteli bir mesleki eğitimini zorunlu kılmaktadır. Bundan sonra en büyük gayretimiz, mesleki eğitimde kalite olacaktır. Diğer yandan, meslek liselerinin imajını da olumlu yönde pekiştirmemiz şarttır.

                Mesleki eğitimin toplumsal algısını düzeltecek her türlü düzenlemeyi, vakit kaybetmeden hayata geçirmeliyiz. Okul ve sanayi işbirliğinin kanallarını sonuna kadar açık tutmalıyız" ifadelerini kulladı.

                "Yıllarca 'Ali topu tut' fişleriyle büyüdük"

                Türk sanayisinin iyi yetişmiş, işinin ehli, donanım sahibi elemanlar talep ettiğini aktaran Özlü, "Bu ihtiyacı karşılamak ve sanayinin hizmetine sunmak, bizlerin boynunun borcudur. Biz bakanlık olarak tüm OSB'lerde, Teknik Kolejler açmak için, bütün kaynaklarımızı sonuna kadar seferber edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımızla eş güdüm halinde olacağız. Teknik liseler seferberliğinde birlikte, uyum içinde hareket edeceğiz. Tüm bunları yaparken, işe çocuklarımızdan başlamak, bilimi ve teknolojiyi onlara sevdirmek, benimsetmek durumundayız. Biz yıllarca 'Ali topu tut', 'Ayşe ip atla' fişleriyle büyüdük. Tamam, Ali topu tutsun, ama Ali aynı zamanda robot yapsın. Tamam, Ayşe ip atlasın, ama aynı zamanda yazılım da üretsin" dedi.

                Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise meslek eğitiminin memleket meselesi olduğunu söyledi. Mesleki eğitimin ülkenin hedeflerine ulaşması için şart olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Mutlaka mesleki eğitim olacak ama nitelikli olacak. Ülkenin sürdürülebilir kalkınması için de olması için mesleki eğitim olmazsa olmaz" dedi.

                "Tematik liseler açıyoruz"

                Eğitimin Türkiye'nin gündemine alındığı takdirde ülkenin yarınının bugününden daha iyi olacağını dile getiren Yılmaz, "Mesleki eğitimi daha iyi yapmak için tematik liseler açıyoruz. Bu yıl 12 ilde 19 tematik meslek lisesi açtık. Ankara, İstanbul, Rize illerinde toplam 8 mesleki ve teknik orta öğretim okulumuz, sivil havacılık yer hizmetleri konusunda eğitim vermeye başladık. 12 ilimizde 13 mesleki ve teknik eğitim okulumuzda da madencilik eğitimi vermeye başladık. Bunlardan Sivas'ta da iki tane var. Bu yıl ilk defa mesleki ve teknik eğitim okullarının performanslarını izleyeceğiz. Kriterleri belirlendi. Her okula bir karne vereceğiz ve başarılı olanları da ödüllendireceğiz. Öğrencilerimize beceri ve staj için kapılarını açan işletmemize devlet desteği veriyoruz. Bu daha önceden yoktu. Biz geldikten sonra kanunu çıktı. Meslek lisesi mezunlarına teknisyen ünvanını veriyoruz. Öğretim programlarımızı yeniledik. Organize Sanayi Bölgelerinde açılan meslek liselerine devlet teşviki veriyoruz, 4 bin 270 ile 6 bin 900 lira arasında. Hangi alanlara destek vereceğimizi Bakanlar Kurulu kararıyla belirliyoruz. 27 alanda destek veriyoruz, 59 okula destek verdik. Bu 59 okulda da 30 bin 579 öğrenci de eğitim görüyor. Mesleki eğitimde olan öğretmenlerimizin kendi alanlarındaki yabancı dillerini geliştirmelerini istiyoruz. Bu amaçla İngiltere'ye bu yıl 64, gelecek yıl da 100 meslek öğretmenini dil için gönderiyoruz. 81 ilimize gerek sektör temsilcileriyle gerekse üniversitelerimizle protokoller yapıyoruz ki kendi mesleki öğretmenlerimizi eğitelim diye. Bu yıl 10 bin öğretmenimizin eğitimini planladık. 6 binini bu ana kadar gerçekleştirdik, geri kalanını da yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına aldık. 76 bin olan çıraklığa giden öğrenci sayımız 117 bine çıktı" diye konuştu.

                Yılmaz, mesleki eğitime 13 milyardan fazla bütçe ayrıldığını aktararak, "Beşeri sermayeyi nitelikli kılan diğerlerinden bir adım öne geçiren eğitimdir. Eğitimsiz beşeri sermaye niteliksizdir. Yani size katkı ve katma değer sağlamaz. Eğitimizin iyi dediğimizde beşeri sermayemize güveniyoruz. Eğitimin amacı toplumunu refah toplumuna götürmek. Türkiye'nin eğitimi iyi bir yerde. Eksikliklerimiz var mı? Var. Daha iyi olmasını istiyor muyuz? İstiyoruz" ifadelerini kullandı.

                OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü de, "İlkini 2012 yılında İstanbul’da yaptığımız mesleki eğitim zirvelerimizin ikincisini 2015 yılında Ankara’da gerçekleştirmiştik. Bugünde 3’üncü Mesleki Teknik Eğitim Zirvesi'ni Sivas’ta gerçekleştiriyoruz. Bugünkü konumuz olan mesleki eğitim konusu da ortak akılda, kalıcı çözüm üretilmesi, geliştirilmesi gereken Türkiye'nin en önemli meselesidir. En önemli mesele diyorum çünkü bugün Türkiye’de her 100 gençten 27'si ne okuyor, ne çalışıyor. 15-29 yaş grubundaki yaklaşık 18 milyon kişiden 5 milyona yakını ne eğitimde ne istihdam da var. Yani üretme çağında olan 5 milyon insan üretime dahil değil. Son zamanlarda mesleki eğitimle ilgili yapılan tüm düzenlemelere rağmen maalesef henüz istediğimiz noktada değiliz. Türkiye’de her gencin sabah kendisini uyandıracak bir amaca bir motivasyona ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

 

                Programın sonunda OSBÜK Başkanı Kütükcü, Bakan Yılmaz ve Özlü'ye hediyeler verdi. İHA

OSB'DEN BAŞKAN ÇOBAN'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ

                Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetimi bir grup iş adamı ile birlikte, OSB'de yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

                OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay başkanlığında gerçekleşen ziyarete Başkan Vekili İrfan Mutluer, OSB Müdürü Ali Ulvi Akosmanoğlu, iş adamları; H. Hakkı Özsoy, Hulusi Diler, Ali Rıza Gürakar, Osman İşlek, İbrahim Somer, Bahattin Savrukoğlu, Ahmet Gökay, Sedat Kılcıoğlu ve Osman Çoban katıldı.    

                Başkan Burhanettin Çoban'ın göreve geldiği 2009 yılından bu yana Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ne karşı hiçbir zaman yardımlarını esirgemediğini belirten OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay, özellikle sanayi atıklarının arıtılması ve yol düzenleme çalışmalarında çok büyük destek gördüklerini söyledi. Bu nedenle iş adamları ile birlikte teşekkür ziyaretinde bulunduklarını kaydeden Yeşilay, Afyonkarahisar sanayisinin gelişimi için önümüzdeki dönemde de bu desteklerin devam etmesini istedi.

                "EL BİRLİĞİYLE AFYONUMUZA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

                OSB'deki firmaların, ilimizin; istihdam sağlayan, üretim ve ihracat yapan yüz akı kurumları olduğunu ifade eden Başkan Çoban ise, "Onların hizmetinde olmak ve ihtiyaç duydukları konularda destek vermek bizim için önemli bir görevdir. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da gerek altyapı gerekse de yol düzenleme çalışmalarında OSB'mize yardımcı olmaya; el birliğiyle Afyonumuza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. Başkan Çoban ayrıca, Afyon Belediyespor'a ve Afjet Afyonspor'a yaptıkları yardımlarından dolayı OSB'li iş adamlarına teşekkür etti.

Sayfa 1 / 15

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
Organize Sanayi Bölgesi Afyonkarahisar / TÜRKİYE
Tel: 0(272) 221 14 65-66      Fax: 0(272) 221 14 67
Copyright © 2011 | Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım ve Programlama